Samenwerking

Vanuit PiTT Jeugdzorg vinden wij het belangrijk om intensief samen te werken met andere organisaties, één gezin één plan.  Dit zal in afstemming plaatsvinden met de jongere of het gezinssysteem.

Integraal werken

Eén gezin één plan!

PiTT jeugdzorg vindt integraal werken belangrijk, één gezin één plan. Wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn zal PiTT Jeugdzorg waar nodig de regie pakken om een samenwerking aan te gaan. Wij richten ons op versterken van zelfredzaamheid, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het herpakken van eigen regie.