Samenwerking

Vanuit PiTT Jeugdzorg vinden wij het belangrijk om intensief samen te werken met andere organisaties, één gezin één plan.  Dit zal in afstemming plaatsvinden met de jongere of het gezinssysteem.

Wij werken ondermeer in opdracht van Jeugdbescherming Gelderland, Pactum, Entrea Lindenhout en diverse zorgregio’s.

Ben jij een jeugdprofessional en ben jij benieuwd wat wij voor jouw kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons.

Integraal werken

Eén gezin één plan!

PiTT jeugdzorg vindt integraal werken belangrijk, één gezin één plan. Wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn zal PiTT Jeugdzorg waar nodig de regie pakken om een samenwerking aan te gaan. Wij richten ons op versterken van zelfredzaamheid, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het herpakken van eigen regie.