Wie zijn wij

Marije van den Berg

Jeugd- en gezinsprofessional

Deze nuchtere Groningse heeft 12 jaar gewerkt op een behandelgroep voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Hier is de basis gelegd voor het werken in de jeugdzorg. Ze ziet graag mogelijkheden in plaats van beperkingen en kijkt wat er wél kan. Het kind krijgt weer zelfvertrouwen en handvatten voor zijn/haar beperking.

 ‘Kinderen kunnen niet behandeld worden zonder meebeweging van ouders. Ouders kunnen voor verandering zorgen en ik vind het mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen”. Marije vindt persoonlijk contact belangrijk. Duidelijkheid, structuur, openheid en humor zijn kenmerkend voor haar werkwijze.

Marije heeft HBO- SPH afgerond, hierna post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding en in 2016 de opleiding tot MDFT-therapeut gevolgd.

Multi Dimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een erkend behandelprogramma. Het biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag. Probleemgedrag van jongeren heeft uiteraard te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving van de jongere heeft invloed en verdient daarom aandacht. Denk aan het gezin, vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding. Het doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt.De therapeut streeft naar verbetering van het functioneren van de jongere in het gezin, op school of werk en in de buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten.

 

Francien Teunissen

Jeugd- en gezinsprofessional

Deze energieke brok ervaring kan met haar humor en openheid iedereen op zijn/haar gemak stellen. Francien is 30 jaar werkzaam binnen de jeugdzorg waar ze op veel verschillende gebieden heeft gewerkt. Haar hart en passie liggen binnen de jeugdzorg. Het werken met jongeren, gezinssystemen en gezinshuizen is heel divers. Verbinding is hierin de gemeenschappelijke deler.

Francien is altijd op zoek naar verbinding en maakt echt contact. Elke jongere heeft iets moois of grappigs. In ieder mens zit de kracht om het leven zelf vorm te geven, alleen heb je soms iemand nodig die naast je staat en samen met jou die kracht terug vindt. Problemen zijn uitdagingen. Crisissituaties kunnen nieuwe kansen bieden. Met Francien ben je verzekerd van de juiste begeleiding. Door haar out-of-the-box denken vindt ze samen met jou de juiste energie om positief aan het werk te gaan.

Francien heeft HBO sociale academie afgerond met aanvullend de post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Daarnaast heeft ze zich door de jaren heen veel bijgeschoold in allerlei methodieken en werkwijze.

 

Anneloes Druiff

Gedragswetenschapper

De beste vorm van helpen is zorgen dat de ander geen hulp meer nodig heeft! Samen gaan we op zoek naar wat er nodig is.

Mijn naam is Anneloes. In mijn werk vind ik het belangrijk om oog te hebben voor wat er wel goed gaat. Deze positieve eigenschappen of successen kunnen een ingewikkelde situatie dragelijker maken, waarmee we toewerken naar een situatie waar geen hulp meer nodig is!

Focussen op wat er goed gaat!

 

Froukje Wijnbergen

Praktijkbegeleider: clientadministratie en planning

 

Samen leven; niet altijd even makkelijk maar zeker van grote waarde!

Samen doen we dan dat wat nodig is!

Puck Bierhof

Ambulant begeleider

Suzanne Kleverlaan

Jeugd- en gezinsprofessional

 

Welk gevoel of gedachte zit er achter gedrag? Vanuit een vertrouwde en veilige basis kan er samen gekeken worden naar de kern, zodat er vanuit daar gewerkt kan worden aan groei!

Laten we starten met kennismaken, mijn naam is Suzanne! Vanuit verbinding en openheid ga ik graag samen met de gezinnen op zoek naar hun eigen krachten en uitdagingen. Kijken met elkaar wat nodig is en op welke manier dat gerealiseerd kan worden!

 

Renilde Limbeek

Human resources

Een ieder is uniek, je mag er zijn!

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen!

Alinde Koedijk

Administratief medewerkster

Simplifying your life, een uitspraak die goed bij mij past. Ik ondersteun graag mijn collega’s, van werkvloer tot directie. Ik vind het belangrijk om een verbindende factor te zijn binnen Samen. Ik houd mij bezig met administratie die het werken binnen Pitt simpel maken!

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW. PiTT jeugdzorg is een samenwerkingspartner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG).