Wie zijn wij

Marije van den Berg

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze nuchtere Groningse heeft 12 jaar gewerkt op een behandelgroep voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Hier is de basis gelegd voor het werken in de jeugdzorg. Ze ziet graag mogelijkheden in plaats van beperkingen en kijkt wat er wél kan. Het kind krijgt weer zelfvertrouwen en handvatten voor zijn/haar beperking.

 ‘Kinderen kunnen niet behandeld worden zonder meebeweging van ouders. Ouders kunnen voor verandering zorgen en ik vind het mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen”. Marije vindt persoonlijk contact belangrijk. Duidelijkheid, structuur, openheid en humor zijn kenmerkend voor haar werkwijze.

Marije heeft HBO- SPH afgerond, hierna post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding en in 2016 de opleiding tot MDFT-therapeut gevolgd.

Multi Dimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een erkend behandelprogramma. Het biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag. Probleemgedrag van jongeren heeft uiteraard te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving van de jongere heeft invloed en verdient daarom aandacht. Denk aan het gezin, vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding. Het doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt.De therapeut streeft naar verbetering van het functioneren van de jongere in het gezin, op school of werk en in de buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten.

 

Francien Teunissen

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze energieke brok ervaring kan met haar humor en openheid iedereen op zijn/haar gemak stellen. Francien is 30 jaar werkzaam binnen de jeugdzorg waar ze op veel verschillende gebieden heeft gewerkt. Haar hart en passie liggen binnen de jeugdzorg. Het werken met jongeren, gezinssystemen en gezinshuizen is heel divers. Verbinding is hierin de gemeenschappelijke deler. 

Francien is altijd op zoek naar verbinding en maakt echt contact. Elke jongere heeft iets moois of grappigs. In ieder mens zit de kracht om het leven zelf vorm te geven, alleen heb je soms iemand nodig die naast je staat en samen met jou die kracht terug vindt. Problemen zijn uitdagingen. Crisissituaties kunnen nieuwe kansen bieden. Met Francien ben je verzekerd van de juiste begeleiding. Door haar out-of-the-box denken vindt ze samen met jou de juiste energie om positief aan het werk te gaan.

Francien heeft HBO sociale academie afgerond met aanvullend de post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Daarnaast heeft ze zich door de jaren heen veel bijgeschoold in allerlei methodieken en werkwijzes. 

Sabine van Alphen

Orthopedagoog

Deze doortastende professional, met systemische, ervaringsgerichte blik is bij PiTT Jeugdzorg betrokken als behandelcoördinator.. Sabine is sinds 1998 werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Na haar studie orthopedagogiek is zij betrokken geweest bij het opzetten van een crisishuis voor kinderen en jongeren. Daarnaast heeft zij gewerkt binnen residentiële settingen en bij de jeugdreclassering.

In 2015 heeft zij een afdeling opgezet voor MDFT- familietherapie, waarbij ze met veel plezier supervisie heeft gegeven aan een team therapeuten. In de samenwerking heeft zij oog voor de kracht en kwaliteiten van mensen en wat er op de diepere laag speelt. Vanuit haar achtergrond als lichaamsgericht therapeut kijkt ze naar de mens als geheel. Ze gaat hierbij uit van het goede in de mens en denkt in mogelijkheden. (Ontwikkelings)Trauma en hechting hebben haar interesse.

Daarnaast werkt zij vanuit haar eigen praktijk als orthopedagoog en lichaamsgericht therapeut (www.praktijklevenspad.com).

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW. PiTT jeugdzorg is een samenwerkingspartner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG).