Wie zijn wij

Marije van den Berg

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze nuchtere Groningse heeft 12 jaar gewerkt op een behandelgroep voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Hier is de basis gelegd voor het werken in de jeugdzorg. Ze ziet graag mogelijkheden in plaats van beperkingen en kijkt wat er wél kan. Het kind krijgt weer zelfvertrouwen en handvatten voor zijn/haar beperking.

 ‘‘Kinderen kunnen niet behandeld worden zonder meebeweging van ouders. Ouders kunnen voor verandering zorgen en ik vind het mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen”. Marije vindt persoonlijk contact belangrijk. Duidelijkheid, structuur, openheid en humor zijn kenmerkend voor haar werkwijze.

Marije heeft HBO- SPH afgerond, hierna post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding en in 2016 de opleiding tot MDFT-therapeut gevolgd.

Multi Dimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een erkend behandelprogramma. Het biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag. Probleemgedrag van jongeren heeft uiteraard te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving van de jongere heeft invloed en verdient daarom aandacht. Denk aan het gezin, vrienden, school, werk, vrijetijdsbesteding. Het doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt.De therapeut streeft naar verbetering van het functioneren van de jongere in het gezin, op school of werk en in de buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten.

Francien Teunissen

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze energieke brok ervaring kan met haar humor en openheid iedereen op zijn/haar gemak stellen. Francien is 30 jaar werkzaam binnen de jeugdzorg waar ze op veel verschillende gebieden heeft gewerkt. Haar hart en passie liggen binnen de jeugdzorg. Het werken met jongeren, gezinssystemen en gezinshuizen is heel divers. Verbinding is hierin de gemeenschappelijke deler.

Francien is altijd op zoek naar verbinding en maakt echt contact. Elke jongere heeft iets moois of grappigs. In ieder mens zit de kracht om het leven zelf vorm te geven, alleen heb je soms iemand nodig die naast je staat en samen met jou die kracht terug vindt. Problemen zijn uitdagingen. Crisissituaties kunnen nieuwe kansen bieden. Met Francien ben je verzekerd van de juiste begeleiding. Door haar out-of-the-box denken vindt ze samen met jou de juiste energie om positief aan het werk te gaan.

Francien heeft HBO sociale academie afgerond met aanvullend de post HBO module IAG Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Daarnaast heeft ze zich door de jaren heen veel bijgeschoold in allerlei methodieken en werkwijze.

Floor Timmerman

Gedragswetenschapper

Deze vrolijke meid uit Epe heeft al enige ervaring in het werken binnen de jeugdzorg. Tijdens haar werk op een behandelgroep in Amsterdam Zuid-Oost heeft ze ervaren dat het benaderen vanuit oprechte interesse de ‘key’ is in het werken met kinderen en ouders. Het aangaan van contact, van mens tot mens, is volgens Floor cruciaal in het creëren van een vertrouwensrelatie met het clientsysteem. Transparantie en openheid zijn nodig om te verbinden.

Wat Floor in haar werk als orthopedagoog beoogt na te streven is het toewerken naar een zo optimaal mogelijke situatie voor het gezinssysteem. Hierbij vindt ze het belangrijk dat er op basis van de beginsituatie een gezamenlijk doel wordt gesteld, waar het gezin en de hulpverlening samen over in gesprek gaan. Het beoogde doel moet het uitgangspunt van de ondersteuning zijn en de jeugdige en zijn/haar ouders zijn en blijven hier de eigenaar van.

Jeugdigen en hun ouders ondersteunen om het uiteindelijk samen zelf te kunnen. Dat is waar Floor voor staat.

Annemiek Ruiterkamp

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze doortastende en betrokken jeugd- en gezinswerker zet zich in voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Problemen staan nooit op zich zelf en door samen met het hele gezin te kijken naar de situatie komen verschillende invalshoeken en krachten boven tafel.

Na haar studie heeft ze een aantal jaren op een behandelgroep voor jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen gewerkt. Hier heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan waarna ze de overstap heeft gemaakt naar het ambulante werk; kinderen/ jongeren en ouders begeleiden in de thuis situatie.

Met haar nuchtere en realistische kijk gaat ze samen met het gezin op zoek naar mogelijkheden en naar wat wél goed gaat. Zo komen ze tot oplossingen die bij het gezin passen. Heel belangrijk, want elk gezin is anders!

Met haar expertise op het gebied van ontwikkelingsproblemen zoals autisme en ADHD kan zij ouders helpen om anders naar gedrag te kijken. Waarbij ouders leren wat het kind van hen vraagt met zijn of haar gedrag.

Zij is open en transparant in haar communicatie . Verdieping en verbinding zoeken zijn belangrijk in haar werkwijze.

Annemiek heeft de HBO opleiding Pedagogiek gedaan. Daarna heeft ze dit aangevuld met de opleiding IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding). Tevens heeft zij door de jaren heen veel verschillende cursussen en trainingen gevolgd. Zij is SKJ geregistreerd. Zij heeft veel kennis van en ervaring met autisme en aan autisme verwante problematiek.

Gonda Veltman

Jeugd-en gezinsprofessional

Deze doortastende en gedreven professional werkt met veel plezier bij PiTT jeugdzorg als freelance ZZP’er.

Zij heeft jarenlang gewerkt bij verschillende organisaties in de jeugdhulpverlening. In 2007 is zij voor zichzelf begonnen als psychosociaal therapeut en coach.

Het werken met mensen boeit en inspireert haar elke dag.

Gonda ziet moeilijke situaties en omstandigheden als een uitdaging. Ze weet mensen te inspireren om deze uitdaging aan te gaan!

Wij zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW. PiTT jeugdzorg is een samenwerkingspartner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). 

Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk
Samenwerkingsverband autisme Gelderland
SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Vorige
Volgende