Een missie en visie met PiTT!

PiTT Jeugdzorg staat voor pedagogische intensieve thuisbegeleiding en therapie. Wij hebben onze kennis, krachten en ervaringen gebundeld. Met positieve energie leveren we kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg.

Dat doen we door een integrale aanpak bij jeugdigen en hun systeem. We leveren maatwerk – soms out of the box-, intensief maar nooit langer dan nodig. We hebben korte lijntjes met onze ketenpartners en communiceren open met onze cliënten.

PiTT Jeugdzorg zet begeleidingstrajecten in van (in principe) een half jaar. We werken aan het versterken van zelfredzaamheid, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het herpakken van eigen regie.

Kenmerkend voor PiTT jeugdzorg

  • Een kleine organisatie die snel kan handelen.
  • We leveren door onze ervaring en achtergrond, maatwerk vanuit verschillende methodieken.
  • Gedreven, enthousiast, empathisch en werken aan een toekomst gerichte basis.
  • Door krachtige samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen en openheid met de nodige humor, krijg jij en of je gezinssysteem weer grip op de situatie.
  • De begeleidingsperiode is intensief, maar we werken nooit langer dan nodig is binnen het gezin.
  • Pakken de regie als het nodig is en laten deze los wanneer het gezin weer zelfstandig verder kan.
  • We leveren maatwerk en zijn hierdoor flexibel in de werktijden.
  • PiTT Jeugdzorg werkt vanuit de jeugdwet, WMO en op PGB basis.
  • PiTT Jeugdzorg neemt binnen drie werkdagen contact met je op.