Systemische begeleiding

Iedereen beweegt zich dagelijks in verschillende groepen, ook wel systemen genoemd. Denk aan je familie, je klas en of je werk. Al deze systemen -met name het familiesysteem- hebben veel invloed op je dagelijkse functioneren. En soms botst dat in een gezin. 

PiTT Jeugdzorg biedt dan systemische interventies. Dat betekent dat de belangrijke naasten worden betrokken bij de therapie. Wanneer er op één gebied iets niet goed gaat, heeft dat invloed op meerdere domeinen. School, buurt, netwerk en of vrienden kunnen worden ingezet om probleemgedrag te verminderen.

Er wordt gekeken naar onderlinge interactiepatronen en de verbetering of versterking hiervan. We gaan praten over het gedrag wat niet zichtbaar is, maar waarvan de spanning wel te voelen is. Hoe wordt er in huis gecommuniceerd? Is er een manier die beter bij iedereen past? Welk probleemgedrag neemt af of juist toe? Samen met ons wordt er constructief gewerkt naar meer verbinding en vermindering van probleemgedrag.

Deze intensieve vorm van systemische begeleiding vereist maatwerk en springt in waar nodig. Soms twee huisbezoeken per week of juist aanwezig zijn bij het opstarten van het schooljaar. PiTT Jeugdzorg gaat samen met jouw op zoek naar verbinding en terug naar de kern!

Systemische begeleiding