Methodieken en werkwijze

Werkwijze

Startfase

In de startfase ligt vooral de focus op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensrelatie. Samen onderzoeken we welke problemen je ervaart individueel of in je gezin.  Vanuit dit geheel van krachten en zorgen stellen we gezamenlijk doelen op. Hier komt een begeleidingsplan uit voort na 6 tot 8 weken, wat overzichtelijk en concreet is.

Veranderfase

In de veranderfase gaan we door middel van huisbezoeken actief aan de doelen werken. Dit is de fase waarin wij al onze methodieken, ervaringen en kennis inzetten. Tijdens de veranderfase evalueren we regelmatig of we nog op de juiste weg zitten met elkaar.

Afbouwfase

In de afbouwfase is de hulp vooral gericht op het bestendigen van de hervonden en geleerde vaardigheden.  Wij kijken samen wat er verder nog nodig is.

Nazorg

Indien wenselijk kan er telefonisch contact opgenomen worden met PiTT

Methodieken

PiTT Jeugdzorg werkt met verschillende methodieken en interventies. Een methodiek is een middel die wordt gebruikt om hulp op maat te bieden en je doelen te bereiken. 

Een belangrijke methodiek is intensieve ambulante gezinsbegeleiding. De IAG methodiek is gebaseerd op drie theoretische modellen. De sociale leertheorie, oplossingsgericht werken en systeemtheorie. Hier komen drie centrale uitgangspunten van de aanpak uit voort:

 • Iedereen is in staat nieuw gedrag aan te leren
 • Verandering in gezinnen is altijd mogelijk
 • Problemen van kinderen/jeugdigen staan nooit op zichzelf, hun gedrag heeft een relatie met de omgeving waarin ze opgroeien.

Specialistische methodieken

Daarnaast maken we gebruik van specialistische methodieken zoals:

 • Taal zonder grenzen
 • Signs of Safety
 • Geweldloos verzet in gezinnen
 • Samengestelde gezinnen
 • Loverboy problematiek
 • Hechtingsproblematiek (methodiek van Truus Bakker)
 • Familie Netwerk Beraad
 • Werken vanuit sociaalnetwerkstrategie
 • Kennis en ervaring met lichtverstandelijkbeperkt methodiek
 • Kennis en ervaring met AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Socialevaardigheidstraining
 • Vlaggensysteem seksueel misbruik

Hulpmiddelen

Naast het methodisch werken maken we gebruik van hulpmiddelen zoals:

 • Variatie aan opvoed- en inzichtspelen
 • Kinderkwaliteiten spel
 • Doos vol gevoelens

Doelgroep

PiTT Jeugdzorg heeft kennis op het gebied van:

 • Licht- of matig verstandelijke beperking
 • Jeugdigen: 18- , 18+
 • Systeemproblematiek
 • Psychische-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek bij kind en jeugd
 • Psychische problematiek volwassenen
 • Ouders in (complexe) echtscheidings situaties
 • Psycho-educatie; leren wat de diagnose inhoudt, dit vertalen in handvatten.
 • Ondersteunen bij het leren herkennen en omgaan met je emoties
 • Observatie om gedragsproblematiek te signaleren
 • Empowerment