Gezinshuisbegeleiding

PiTT Jeugdzorg biedt ambulante begeleiding aan gezinshuisouders, de jongeren die er wonen en het systeem van herkomst.

Bij gezinshuisbegeleiding kan je denken aan:

  • Opvoedingsvragen m.b.t. de jongere woonachtig in het gezinshuis
  • Ondersteuning aan de gezinshuisouders
  • wederzijdse acceptatie van de ouders/gezinssysteem en de gezinshuisouders
  • Individuele begeleiding, maatwerk, aan de jongeren woonachtig in het gezinshuis. ( mbt school, vrienden, externe hulp, etc)
  • het contact tussen de jongere en zijn ouders/gezinssysteem
  • de begeleiding en ondersteuning van de ouders/gezinsysteem
  • het stimuleren van het sociale netwerk van de jongere
  • het bieden van nazorg op maat.