Gezinsbegeleiding

Opvoeden is niet altijd makkelijk en een PiTTige klus. Het levert een heleboel vragen op. Dit kan leiden tot spanningen in het gezin. Tijdelijke ondersteuning/erkenning kan dan een opluchting zijn. PiTT Jeugdzorg biedt praktische ondersteuning bij deze problemen. Door informatie te geven, handvatten te bieden en praktische tips helpen we je om de regie te (her)pakken. We zien tussen de moeilijkheden de mogelijkheden. We zijn creatief in oplossingen. Daarbij gaan we uit van jouw kwaliteiten en talenten. We versterken je vaardigheden door korte, overzichtelijke acties om tot verandering te komen.

Onze gezinsbegeleiding draagt er aan bij dat jij en/of jouw gezin weer grip krijgen op de situatie. Vanuit het oogpunt van empowerment gaat PiTT Jeugdzorg naast jouw gezin staan om te ondersteunen zelf de factoren te beïnvloeden. Gezinnen hebben een zelfoplossend vermogen het gaat erom dat de gezinsbegeleiding deze bij jullie weer activeert. Terug naar de kern (PiTT), de kracht!

PiTT Jeugdzorg richt zich op datgene wat werkt en dat zetten we samen in op gebieden die als lastig worden ervaren. Binnen de gezinsbegeleiding werken we samen met jullie aan het uitwerken van oplossingen om te komen tot een veranderproces.

Onze blik is gericht op de toekomst, samen gaan we aan de slag om de situatie te veranderen.